Så mye kan du spare med elsykkel

Så mye kan du spare med elsykkel


Grunnene til å velge elsykkel som fremkomstmiddel i hverdagen er flerfoldige: Med motorisert støtte i fremdriften kommer man dit man skal på kortere tid og med mindre anstrengelse. Ved å kunne tilpasse hvor mye egeninnsats man ønsker å legge i syklingen, sparer man verdifull tid ved å alltid ankomme presentabel og ferdig antrukket fremfor å bruke unødvendig med tid på dusjing og skifting av svette klær. I tillegg til å slippe lange bil- og busskøer til og fra jobb/skole, som sparer ytterligere med tid, er også det rent økonomiske aspektet ved å velge elsykkel en betydelig fordel.

Til tross for et høyere prisnivå på elsykler sammenlignet med ordinære tråsykler, blir både bruksområdene desto flere og en større del av det daglige transportbehovet dekkes. Det er nettopp her kjøpet går fra å være en kostnad til å bli en investering. For å videre forsvare lønnsomheten ved å velge elsykkel som transportmiddel, kan man med et langsiktig perspektiv regne på kjøpesummen fordelt over flere år. Med en forventet levetid på inntil åtte år hos de fleste elsykkel-batterier før de eventuelt kan byttes, er dette et fint tidsperspektiv å ta utgangspunkt i når det gjelder hva man får for kjøpesummen. Det er derimot viktig å huske at en velholdt elsykkel ikke har redusert sin verdi til null etter disse årene.

I dag koster en gjennomsnittlig elsykkel rundt 25 000 kroner. For å sikre lengst mulig levetid på elsykkelen, bør man også påregne et årlig beløp i vedlikeholds- og servicekostnader. Ut fra om man helt eller delvis erstatter sitt daglige transportbehov med elsykkel, vil en slik årlig kostnad sjelden overstige 2 500 kroner dersom man medregner bytte av slitasjedeler, generell service og dekkskifter for å tilpasse seg årstidene. Ved helårs bruk kan man derfor estimere et gjennomsnittlig årlig beløp på mellom 5 000-6 000 over hele batteriets levetid for kjøp og drift av en elsykkel. Det er dog verdt å bemerke seg at lønnsomheten ved å kjøpe elsykkel øker i takt med bruksmengden, og beløpene som spares ved å unngå mer kostbare transportmetoder fremskynder tidsperspektivet for innen totalprisen på elsykkelen er innspart.

Sammenlignet med kollektivtrafikk, som i de fleste byer og tett befolkede områder er det vanligste transportalternativet, summeres de årlige kostnadene på rundt 8 000 kroner. Ved å spare hele eller deler av dette beløpet, vil man i praksis ha spart inn et beløp tilsvarende prisen på elsykkelen etter rundt tre år. I tillegg sitter man gjerne igjen med noe av verdi etter å ha spart inn kostnadene, i motsetning til billettkostnader til kollektivtrafikk som går uavkortet til skysselskapene.

For pendlere med et større behov for fleksibilitet er bilen ofte et naturlig valg. I tillegg til at en bil har et betydelig større verditap for hvert år, medfølger det også høye kostnader knyttet til bompenger, årsavgift, forsikring, vedlikehold og drivstoff. Forsikringer og vedlikehold er også anbefalt for elsykler, men til en brøkdel av prisen. For å sammenligne drivstoffkostnader hos en elsykkel kontra bil, kan vi ta som utgangspunkt at man pendler 5 000 km på et år. Med rundt 230 arbeidsdager i året, tilsvarer dette litt i overkant av 10 km hver vei. Kostnaden for å lade opp elsykkelbatteriet gjennom hele året vil med dagens strømpriser ligge mellom 50 og 100 kroner totalt. Til samme beløp får man pendlet med en bensin- eller dieselbil samme distanse i én uke. Avhengig av om en bil bruker mellom en halv til én liter drivstoff per mil, vil den i løpet av året ha et drivstofforbruk til en verdi av mellom 4 000-8 000 kroner på tilsvarende strekning. Et annet konkret tall å operere med er blant annet årsavgift på bil, som for de fleste biler utgjør omtrent 3 000 kroner i året per dags dato. Utgiftsposter som bompenger, forsikring og vedlikehold ved bil varierer stort og er derfor vanskelig å konkretisere. Til tross for dette ser man ut fra rent drivstofforbruk og fritak fra årsavgift at et bytte til elsykkel sparer mellom 7 000-11 000 kroner i året. Dette alene reduserer tiden før man har spart inn elsykkelkjøpet betraktelig, og er her helt nede på litt over to år kun basert på to utgiftsposter. Ved å regne litt på sine egne øvrige kostnader knyttet til å eie og drifte bil, vil man få et klarere bilde på hvor mye man kan redusere innsparingsperioden med dersom man velger å investere i elsykkel.

Selv for den som er avhengig av buss eller bil deler av året, eller til visse ærender, finnes det mye å spare ved å erstatte noe av transportbehovet med elsykkel. For mange familier som er avhengige av å kunne frakte flere personer samtidig og over store distanser, kan en elsykkel tjene formålet til en eventuell sekundær bil i husholdningen fremfor å erstatte bilkjøringen fullstendig. I tillegg til å bidra med en god dose fysisk aktivitet og frisk luft i hverdagen, skaper overgangen til elsykkel økt fleksibilitet i trafikken og hverdagen så vel som i økonomien.

Meny