evivar
evivar

Batteri som lever lengre

Vi har utviklet evivar
– en teknologi som kan mangedoble
levetiden til batterier, du sparer milj ø
og lommebok.

Litiumbatterier er utrolig kraftige.
Noen få kilo kan lagre all
energien du trenger til
hverdagstransport.


Vi har utviklet en
batteriovervåkning som lar deg
bestemme oppladingsgrensen
fra mobilen.

evivar
evivar

Batteriet kan slik, enkelt, lades til lavere nivåer der det trives langt bedre. Vet du at du bare skal på jobb eller skole kan du stille oppladingen p å 70%, batteriet stopper selv oppladingen. Plugg laderen i batteriet og vit at du bruker batteriet p å best mulig m åte. Skal du p å lengre turer kan du med et tastetrykk endre oppladingsgrensen til 100%.

LEGG IGJEN EN BESKJED OG VI TAR KONTAKT.